PENGABDIAN DOSEN FUAD IAIN PALANGKARAYA

NO JUDUL PENGABDIAN NAMA TAHUN SUMBER DANA
1. Pelatihan Metode Terjemah Teks Berbahasa Arab ke Anggota Bahasa Indonesia Peserta Didik dan Guru MA Muslimat NU Kota Palangka Raya Tahun 2019 Dr. Jasmani, M.Ag
H. Akhmad Dasuki, Lc., MA

Drs. Rofi’i, M.Ag.
2019 DIPA
2 Pusat Studi Gender Dan Anak                                                                   Yuliani Khalfiah, M.Pd.I
Dr. Hj. Hamdanah, M. Ag

Ajahari, M.Ag

Dr. Desi Erawati, M. Ag

Dra. Hj. Norhayati, MT

Hj. Marsiah Herlen
2016 DIPA
3 Binaan Kelompok Dosen Jurusan Dakwah dan KPI di Palangka Raya Siti Zainab, M.A
Ahmad Nawawi, MA

MARIAH KIBTIYAH, S.Ag., M.Si.

Hakim Syah, M.A
Eko D. Pranoto
2016 DIPA
4 Binaan Kelompok Dosen Jurusan Usuluddin dan Adab di Pulang Pisau Dr. Jasmani, M.Ag
Dr. H. Abu Bakar H.M, M.Ag

Drs. H. Sofyan Sori, M.Ag

H. Akhmad Dasuki, Lc., MA

Drs. Rofi’i, M.Ag.

Asep Muhamad Iqbal, MA., Ph.D
2016 DIPA
5 Binaan Kelompok Dosen Program Studi KPI di Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Dr. H. Abu Bakar H.M, M.Ag
Dr. Jasmani, M.Ag
Ahmad Nawawi, MA

MARIAH KIBTIYAH,  M.Si.

Siti Zainab, M.A

AKHMAD SUPRIADI,  M.SI.

Hakim Syah, M.A

Latifa Annum Dalimunthe, M.Pd.I
2015 DIPA
6 Binaan Institusi di Desa Tahawa Abdul Khair, MH
Dr. H. Normuslim M. Ag

Ajahari, M.Ag

Dr. Desi Erawati, M. Ag

Syairil Fadli, M.Hum

Drs. Rofi’i, M.Ag.
2015 DIPA

LAPORAN PENGABDIAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH