STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB & DAKWAH IAIN PALANGKA RAYA MASA 2019 – 2020

PMA. No. 8 Tahun 2015

SOP FUAD 2020

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA